Stina Gäre Arvidsson - förbättringsarbete på vårdcentralen, hur funkar det?

Har du nånting du skulle vilja förbättra på din vårdcentral? Stina Gäre Arvidsson är ST-läkare i allmänmedicin och jobbar dessutom med kvalitetsutveckling i primärvården genom PrimärvårdsKvalitet och en masterutbildning i kvalitet och ledarskap. Hör hennes tankar kring varför utveckling är både nödvändigt och roligt, hur man skapar mer tid i den stressiga vardagen och varför man ska mäta. Hon bjuder också på konkreta exempel från sin egen vårdcentral. www.skl.se/primarvardskvalitet www.genombrott.nu
Har du nånting du skulle vilja förbättra på din vårdcentral? Stina Gäre Arvidsson är ST-läkare i allmänmedicin och jobbar dessutom med kvalitetsutveckling i primärvården genom PrimärvårdsKvalitet och en masterutbildning i kvalitet och ledarskap. Hör hennes tankar kring varför utveckling är både nödvändigt och roligt, hur man skapar mer tid i den stressiga vardagen och varför man ska mäta. Hon bjuder också på konkreta exempel från sin egen vårdcentral. www.skl.se/primarvardskvalitet www.genombrott.nu
All rights reserved