Displaying episodes 1 - 30 of 32 in total

Tova de Ruvo-Lohmann och Miriam Melles om BVC

Tova och Miriam är specialister i allmänmedicin med stor erfarenhet av att jobba på BVC. De delar med sig av sin kunskap och ger en introduktion till dig som är i börj...

Mattias Damberg om forskning, nära vård och en växlande karriär

Mattias Damberg är allmänläkare, docent och jobbar som överläkare på geriatriken i Västerås. I det här avsnittet berättar han om sitt omväxlande och intressanta arbets...

Eva Arvidsson om prioriteringar i primärvård

Vad finns det för riktlinjer för prioriteringar i svensk sjukvård, och hur kan de användas på vårdcentralen? Eva är allmänläkare och forskar på temat. I det här avsnit...

Ann Wolmar om våld i nära relationer

Ann Wolmar är socionom med lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. I det här avsnittet får vi ta del av hennes kunskap om olika typer av våld och hur det...

Anders Lundqvist om fortbildning och kunskapshantering

Anders Lundqvist är allmänläkare i Kristianstad, ordförande i SFAMs fortbildningsråd och koordinator inom Allmänläkarkonsult Skåne (AKO). Här är ett fullspäckat avsnit...

Åke Åkesson om ”The big five” från Borgholm

Åke är tillbaka i Sfampen för att berätta om de senaste innovativa lösningarna på primärvårdens problem. The big five från Borgholm är Ring din doktor, Hemsjukhuset, R...

Mikael Jönsson om njurmedicin och att jobba utomlands med knappa resurser

Mikael är specialist i internmedicin och nefrologi och delar med sig av sin kunskap. Vilken samsjuklighet är viktigast när det gäller njurarna, vilka prover ska man ta...

Andreas Thörneby om sjukvårdens drivkrafter, generalismens upprättelse och relationens betydelse i allmänläkararbetet

Andreas Thörneby är allmänläkare i Kinna, ledamot i Sfams styrelse, har fått utmärkelsen Årets allmänläkarvän och är känd på sociala medier genom sin satirprofil Dokto...

Björn Landström om allmänläkares arbetssätt

Ett samtal kring hur praktiknära forskning kan vara utvecklande för verksamheten och bidra till att förbättra arbetsmiljön på din vårdcentral.

Sam Everington on social prescribing and cooperation with the local community (inspelat december 2019)

Allmänläkaren Sam Everington är en av grundarna till det prisbelönta Bromley by Bow health center i den utsatta stadsdelen East end i London. Han är också ”health comm...

Emil Péclard om vildmarksmedicin

När man som sjukvårdskunnig ger sig ut på resor och äventyr händer ibland att man får tillfälle att utnyttja sin medicinska kunskap i en annan miljö än vanligt. Emil P...

Sven Wåhlin om alkohol och hälsa (inspelat hösten 2019)

Riskbruk, missbruk, beroende, provtagning, läkemedel, ärftlighet, operation, stigma, halveringstest, brythjälp och mycket annat - Sven Wåhlin, överläkare på beroendece...

Hannes Kohnke om kontinuitet (inspelat november 2019)

Vad spelar kontinuiteten för roll egentligen? Hannes Kohnke är ST-läkare i allmänmedicin och har erfarenhet från arbete både i Danmark och Sverige, vilket gjort honom ...

Mats Hogmark om motiverande samtal för beteendeförändring

(inspelad hösten 2019) Hur kan man på ett effektivt och icke-dömande sätt stötta patienter till beteendeförändringar, t ex av levnadsvanor? Mats Hogmark är allmänlä...

Anna Häger Glenngård och Anders Anell om ersättningsprinciper i primärvården

(inspelat maj 2019) Vad säger forskningen om olika typer av ersättning i primärvård? Anna och Anders har ägnat en stor del av sina forskarliv åt just detta och delar ...

Douglas Eby on creation and principles for the Nuka System of Care

Douglas Eby on the creation and principles for the Nuka System of Care in Southcentral Foundation, Alaska Allmänläkaren Douglas Eby är en av grundarna och ledarna av ...

Nicklas Olsson om ST i glesbygd

Nicklas Olsson är ST-läkare i allmänmedicin i Jämtland, där han delar sin tid mellan HC i Krokom och Föllinge. Här berättar han om vardagen på en HC i glesbygd, om att...

Dr Rangan Chatterjee- levnadsvanearbete/lifestyle interventions

Rangan Chatterjee är allmänläkaren som insåg att han ville hjälpa sina patienter att gå till botten med orsakerna till deras hälsoproblem. Det ledde honom till att ta ...

Rita Fernholm om patientsäkerhet i primärvården och att börja forska inom ett relativt nytt område

Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet berättar om vad patientsäkerhet kan innebära på vårdcentralen, delar med sig av sina bästa tips för säkr...

Annika Larsson om teambaserad rehabilitering vid långtidssjukskrivning

Annika Larsson, läkare på Moröbacke HC, berättar hur man organiserat rehabinsatserna kring de långtidssjukskrivna patienterna. Vi pratar om teamarbete, samverkan med F...

Ann Rosén om icke-farmakologisk behandling vid sömnsvårigheter

Söker du ett icke- farmakologiskt alternativ mot sömnbesvär med få biverkningar och goda behandlingsresultat som håller även efter avslutad behandling? Räcker inte det...

Patientcentrerad samtalsmetodik med Staffan Ahlkvist

En patientcentrerad konsultation har visat sig förbättra både patientens upplevelse av vården och ge mer säker och effektiv vård. I det här avsnittet berättar Staffan ...

Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen

Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen och hur PrimärvårdsKvalitet kan vara till nytta i det. Sedan 2011 har vi nationella riktlinjer för tvärprofessionel...

Susanna Althini om utvecklingstid och utbildningsvårdcentral

Det måste vara roligt att jobba tyckte Susanna och startade en utbildningsvårdcentral i Visby, för att skapa förutsättningar för fler ST-läkare och utnyttja befintliga...

Åke Åkesson - framtidens primärvård finns redan i Borgholm!

Kan man förena god, innovativ vård, en fullbemannad vårdcentral med kö till läkartjänsterna, 1000 listade patienter per läkare och dessutom ekonomisk vinst? I Borgholm...

Ann Hovland - Tånneryd - Hjärtsvikt & egenvård

Ann Hovland Tånneryd är distriktsläkare på Hemse vårdcentral på Gotland där hon jobbar som hjärtsviktsansvarig läkare. Vi pratar om utredning och behandling av hjärtsv...

Stina Gäre Arvidsson - förbättringsarbete på vårdcentralen, hur funkar det?

Har du nånting du skulle vilja förbättra på din vårdcentral? Stina Gäre Arvidsson är ST-läkare i allmänmedicin och jobbar dessutom med kvalitetsutveckling i primärvår...

Per Steneryd om strategier vid läkemedelsberoende

Per Steneryd om strategier vid läkemedelsberoende by SFAM

Fahrad Khaghani om interkulturell kommunikation

Farhad Khaghani är interkulturell kommunikatör och utbildad KBT-terapeut, och verkar som verksamhetsansvarig på föreningen Noaks Ark Småland och Halland. Noaks Ark är ...

Gunnar Svärd- minska riskbruk av alkohol med PEth?

Hur kan vi minska ohälsa på grund av alkohol? Distriktsläkare Gunnar Svärd berättar om hur man kan använda provet PEth för att uppmärksamma och i många fall minska en ...

All rights reserved