Displaying episodes 1 - 30 of 32 in total

Tova de Ruvo-Lohmann och Miriam Melles om BVC

Tova och Miriam är specialister i allmänmedicin med stor erfarenhet av att jobba på BVC. De delar med sig av sin kunskap och ger en introduktion till dig som är i början av din BVC-placering. Ta del av tips och trix i mötet med barn och föräldrar, hur ni får till ett bra teamarbete och hur du som ST-läkare kan lägga upp din BVC-placering.

Mattias Damberg om forskning, nära vård och en växlande karriär

Mattias Damberg är allmänläkare, docent och jobbar som överläkare på geriatriken i Västerås. I det här avsnittet berättar han om sitt omväxlande och intressanta arbetsliv, där han hunnit med att forska, vara delägare i en vårdcentral, att som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör leda omställningen till nära vård, för att sen återvända till patienterna i ett nytt sammanhang. Vi pratar om vikten av att forska i primärvård och hur man kan gå till väga för att komma igång. Vi får också exempel på vad omställning till Nära vård kan innebära, och många andra reflektioner från Mattias intressanta arbetsliv.

Eva Arvidsson om prioriteringar i primärvård

Vad finns det för riktlinjer för prioriteringar i svensk sjukvård, och hur kan de användas på vårdcentralen? Eva är allmänläkare och forskar på temat. I det här avsnittet delar hon med sig av sin kunskap och intressanta reflektioner. Hur funkar den etiska plattformen för prioriteringar ihop med lagen om vårdgarantin? Vad finns det för konkreta sätt att jobba med prioriteringar på vårdcentralen? Vem ska egentligen bestämma vilka patienter som får går före och vilka som får vänta? Eva ger också tips på var man kan fördjupa sig i prioriteringskunskap.

Ann Wolmar om våld i nära relationer

Ann Wolmar är socionom med lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. I det här avsnittet får vi ta del av hennes kunskap om olika typer av våld och hur det påverkar hälsan, när man kan ta upp frågan om våldsutsatthet hos patienter och viktiga faktorer att tänka på, som orosanmälan, dokumentation av skador, journalföring mm.

Anders Lundqvist om fortbildning och kunskapshantering

Anders Lundqvist är allmänläkare i Kristianstad, ordförande i SFAMs fortbildningsråd och koordinator inom Allmänläkarkonsult Skåne (AKO). Här är ett fullspäckat avsnitt om varför fortbildning behövs, vilka typer av fortbildning som finns och vikten av kollegial dialog. Vad finns det för drivkrafter att ta till sig ny kunskap, hur gör man en fortbildningsplan och hur skapar man en lärande kultur på arbetsplatsen? Anders delar med sig av konkreta tips, bra kunskapskällor, tankar kring kunskapsstyrning och hur vi hanterar osäkerhet.

Åke Åkesson om ”The big five” från Borgholm

Åke är tillbaka i Sfampen för att berätta om de senaste innovativa lösningarna på primärvårdens problem. The big five från Borgholm är Ring din doktor, Hemsjukhuset, Remissgrupp, Digital ortopedkonsult och Senior advisor. Åke avslöjar också hemligheten bakom varför så många bra lösningar kommer från Borgholm, samt hur hela Sveriges befolkning skulle kunna få fast läkare med 1000 patienter per lista, på bara några år.

Mikael Jönsson om njurmedicin och att jobba utomlands med knappa resurser

Mikael är specialist i internmedicin och nefrologi och delar med sig av sin kunskap. Vilken samsjuklighet är viktigast när det gäller njurarna, vilka prover ska man ta och spelar levnadsvanorna någon roll? Hur långt kommer man med en urinsticka och vilka läkemedel ska vi se upp med? Mikael har också jobbat i omgångar i östra Afrika, som jeepläkare och på ett mindre sjukhus. Han berättar om sina erfarenheter och delar med sig av tips till den som funderar på att göra något liknande.

Andreas Thörneby om sjukvårdens drivkrafter, generalismens upprättelse och relationens betydelse i allmänläkararbetet

Andreas Thörneby är allmänläkare i Kinna, ledamot i Sfams styrelse, har fått utmärkelsen Årets allmänläkarvän och är känd på sociala medier genom sin satirprofil Doktor Glad. I det här samtalet delar han med sig av sina tankar kring tillit, kontinuitet, listningstak, vad det innebär att vara generalist, drivkrafter, att påverka genom att gräva där man står och mycket annat. Han ger också sin vision om framtidens hälso- och sjukvård, så lyssna noga!

Björn Landström om allmänläkares arbetssätt

Ett samtal kring hur praktiknära forskning kan vara utvecklande för verksamheten och bidra till att förbättra arbetsmiljön på din vårdcentral.

Sam Everington on social prescribing and cooperation with the local community (inspelat december 2019)

Allmänläkaren Sam Everington är en av grundarna till det prisbelönta Bromley by Bow health center i den utsatta stadsdelen East end i London. Han är också ”health commissioner” i området och styr över sjukvårdsbudgeten. I det här avsnittet delar han med sig av sina erfarenheter av ledarskap, påverkansarbete och hur BBBC uppstod och utvecklades. Genom ”social förskrivning” kan de hjälpa patienterna inte bara medicinskt, utan också med sociala problem som ohälsosam livsstil, ensamhet, arbetslöshet m m. Han pratar också om varför allmänmedicin är det yppersta inom medicinen, hur man kan rekrytera allmänläkare till svåra områden och mycket mer. Sam Everington is one of the founders of the awarded Bromley by Bow health center i the deprived East end of London. He is also the health commissioner of the area, and holds the health care budget. In this episode he shares his experiences on leadership and how the BBBC came about. Through social prescribing they are able to help their patients not only with medical problems, but also with social problems like sedentary lifestyle, unemployment and loneliness. He also shares his view on why general practice is ”the pinnacle of medicine”, how to recruit GPs to difficult areas and much more.

Emil Péclard om vildmarksmedicin

När man som sjukvårdskunnig ger sig ut på resor och äventyr händer ibland att man får tillfälle att utnyttja sin medicinska kunskap i en annan miljö än vanligt. Emil Péclard är allmänläkare och AWLS-instruktör och i det här avsnittet delar han med sig av erfarenheter och tips.

Sven Wåhlin om alkohol och hälsa (inspelat hösten 2019)

Riskbruk, missbruk, beroende, provtagning, läkemedel, ärftlighet, operation, stigma, halveringstest, brythjälp och mycket annat - Sven Wåhlin, överläkare på beroendecentrum, hjälper oss att reda ut begreppen och ger sina bästa tips när det handlar om alkoholrelaterade besvär.

Hannes Kohnke om kontinuitet (inspelat november 2019)

Vad spelar kontinuiteten för roll egentligen? Hannes Kohnke är ST-läkare i allmänmedicin och har erfarenhet från arbete både i Danmark och Sverige, vilket gjort honom uppmärksam på betydelsen av att kunna erbjuda patienterna god kontinuitet. Nu forskar han på ämnet och delar här med sig av sina erfarenheter.

Mats Hogmark om motiverande samtal för beteendeförändring

(inspelad hösten 2019) Hur kan man på ett effektivt och icke-dömande sätt stötta patienter till beteendeförändringar, t ex av levnadsvanor? Mats Hogmark är allmänläkare och undervisar i MI, motiverande samtal. I det här avsnittet får vi lära oss mer om metoden och flera konkreta tips att gå vidare med i sitt eget arbete.

Anna Häger Glenngård och Anders Anell om ersättningsprinciper i primärvården

(inspelat maj 2019) Vad säger forskningen om olika typer av ersättning i primärvård? Anna och Anders har ägnat en stor del av sina forskarliv åt just detta och delar med sig av sina och andras erfarenheter.

Douglas Eby on creation and principles for the Nuka System of Care

Douglas Eby on the creation and principles for the Nuka System of Care in Southcentral Foundation, Alaska Allmänläkaren Douglas Eby är en av grundarna och ledarna av det prisbelönta sjukvårdssystemet i Alaska. Med fokus på relationer, stora investeringar i sin personal och i samarbete med befolkningen har man de senaste 25 åren skapat en hälso- och sjukvård som toppar kvalitetsmätningar, är billigare än andra system och utgår från befolkningens behov. Han berättar hur de gått till väga, hur de satsar på sina sköraste, kontinuerligt förbättringsarbete och mycket mer. Family physician Douglas Eby is one of the founders and leaders of the award-winning health care system in Alaska. Focusing on relationships, large investments in their staff and in close collaboration with the local population, they are providing a health care that is top-ranked in most quality measures, spends less money than other systems and always with their customer-owners’ needs in mind. Dr Eby shares experiences of how this is accomplished, about their care program for the most frail, continuous improvements and much more.

Nicklas Olsson om ST i glesbygd

Nicklas Olsson är ST-läkare i allmänmedicin i Jämtland, där han delar sin tid mellan HC i Krokom och Föllinge. Här berättar han om vardagen på en HC i glesbygd, om att anpassa verksamheten till befolkningens behov, distansöverbryggande teknik och mycket annat. Om du nånsin funderat på om glesbygdsmedicin är nåt för dig så ska du lyssna på det här avsnittet!

Dr Rangan Chatterjee- levnadsvanearbete/lifestyle interventions

Rangan Chatterjee är allmänläkaren som insåg att han ville hjälpa sina patienter att gå till botten med orsakerna till deras hälsoproblem. Det ledde honom till att ta reda på de senaste rönen om hur livsstilen påverkar hälsan. En TV-serie och två böcker senare har han kommit till Sverige. Här får lyssnarna ta del av hans erfarenheter av att jobba som allmänläkare i Storbritannien och flera tips som går att tillämpa direkt, bl a om sömnens betydelse, varför en stark rumpa är bra för hälsan och hur vi kan dra nytta av kroppens naturliga dygnsrytm för att må bättre. Rangan Chatterjee is a British GP who realized he wanted to help his patients treat the root cause of their health problems. This led him to find out the latest research on lifestyle prevention. One international TV-series and two books later, he is now in Sweden. In this podcast, he shares his experiences from working as a GP in Manchester, aswell as his best tips for successful lifestyle interventions in a primary care setting.

Rita Fernholm om patientsäkerhet i primärvården och att börja forska inom ett relativt nytt område

Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet berättar om vad patientsäkerhet kan innebära på vårdcentralen, delar med sig av sina bästa tips för säkra rutiner och vad som händer när något ändå gått fel. Hon delar också sina erfarenheter av att börja forska inom ett relativt nytt område.

Annika Larsson om teambaserad rehabilitering vid långtidssjukskrivning

Annika Larsson, läkare på Moröbacke HC, berättar hur man organiserat rehabinsatserna kring de långtidssjukskrivna patienterna. Vi pratar om teamarbete, samverkan med Försäkringskassan, arbetsgivare, kommun m fl, hur man kan tänka kring arbetsförmågebedömning, kompletteringar av intyg, rehabstöd.se och mycket mer.

Ann Rosén om icke-farmakologisk behandling vid sömnsvårigheter

Söker du ett icke- farmakologiskt alternativ mot sömnbesvär med få biverkningar och goda behandlingsresultat som håller även efter avslutad behandling? Räcker inte det egna psykosociala teamet till? Internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting erbjuder internetförmedlad KBT mot insomni och tar emot patienter från hela Sverige! Psykologen och doktoranden Ann Rosén berättar här om vikten av sömn och hur KBT-behandling kan hjälpa.

Patientcentrerad samtalsmetodik med Staffan Ahlkvist

En patientcentrerad konsultation har visat sig förbättra både patientens upplevelse av vården och ge mer säker och effektiv vård. I det här avsnittet berättar Staffan Ahlkvist om hur det går till, vad som skiljer det från andra samtalsmetoder och hur man kan göra för att utveckla sin egen konsultation.

Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen

Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen och hur PrimärvårdsKvalitet kan vara till nytta i det. Sedan 2011 har vi nationella riktlinjer för tvärprofessionellt arbete med tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. I praktiken kan det vara svårt att hitta de patienter som har störst behov av insatser och även att dokumentera levnadsvanor på ett rimligt sätt. I PrimärvårdsKvalitet finns indikatorer för levnadsvanor vid olika kroniska sjukdomar. Eva berättar mer om hur dessa kan vara till praktisk nytta i levnadsvanearbetet.

Susanna Althini om utvecklingstid och utbildningsvårdcentral

Det måste vara roligt att jobba tyckte Susanna och startade en utbildningsvårdcentral i Visby, för att skapa förutsättningar för fler ST-läkare och utnyttja befintliga handledare på bästa sätt. Även specialister behöver tid för att utveckla verksamheten och sig själva. Under devisen ”kan Google kan Gotland” har Susanna gjort en pilot med 20 procent utvecklingstid. Här berättar hon om hur och ger exempel på vad det lett till, för patienterna, vårdcentralen och samhället.

Åke Åkesson - framtidens primärvård finns redan i Borgholm!

Kan man förena god, innovativ vård, en fullbemannad vårdcentral med kö till läkartjänsterna, 1000 listade patienter per läkare och dessutom ekonomisk vinst? I Borgholm är det verklighet. Åke Åkesson, allmänläkare och verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm har lång erfarenhet av ledarskap och sjukvårdsorganisation. I Borgholm har han kunnat förverkliga många av sina idéer om hur man erbjuder en god vård till befolkningen och skapar en god arbetsmiljö för personalen. Lyssna och inspireras om Hemsjukhuset, tankar kring modernt ledarskap och den avgörande faktorn för framtidens primärvård. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/28/vi-far-den-primarvard-vi-ar-beredda-att-betala-for/ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/10/12/bemanning-aterhamtning-och-okad-status-ar-losningen/ http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Dags-att-fasa-in-hyrlakarna/

Ann Hovland - Tånneryd - Hjärtsvikt & egenvård

Ann Hovland Tånneryd är distriktsläkare på Hemse vårdcentral på Gotland där hon jobbar som hjärtsviktsansvarig läkare. Vi pratar om utredning och behandling av hjärtsvikt och vikten av att upptäcka hjärtsvikt. Vi pratar om egenvård och om att dra igång projekt på sin enhet. http://ringla.nu/nyheter/ringla-spanar-pa-ann-hovland-tanneryd http://sfamportal.s3.amazonaws.com/files/583bf9791aa0610600c6844e/Hj%C3%A4rtsviktsmonitorering%20md%20Optilogg%20Ann%20Hovland.pdf http://www.hjart-lung.se/tidningen-status/status-20162/surfplattan-som-minskar-vardbehovet/ http://www.careligo.se/sv/health-care-professionals/clinical-evidence/ http://www.ucr.uu.se/rikssvikt/ http://www.hjart-lung.se/ http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Hjart-karlsystemet/Hjartsvikt/ https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartsvikt/

Stina Gäre Arvidsson - förbättringsarbete på vårdcentralen, hur funkar det?

Har du nånting du skulle vilja förbättra på din vårdcentral? Stina Gäre Arvidsson är ST-läkare i allmänmedicin och jobbar dessutom med kvalitetsutveckling i primärvården genom PrimärvårdsKvalitet och en masterutbildning i kvalitet och ledarskap. Hör hennes tankar kring varför utveckling är både nödvändigt och roligt, hur man skapar mer tid i den stressiga vardagen och varför man ska mäta. Hon bjuder också på konkreta exempel från sin egen vårdcentral. www.skl.se/primarvardskvalitet www.genombrott.nu

Per Steneryd om strategier vid läkemedelsberoende

Per Steneryd om strategier vid läkemedelsberoende by SFAM

Fahrad Khaghani om interkulturell kommunikation

Farhad Khaghani är interkulturell kommunikatör och utbildad KBT-terapeut, och verkar som verksamhetsansvarig på föreningen Noaks Ark Småland och Halland. Noaks Ark är en stödorganisationi för HIV-smittade och deras anhöriga. De senaste åren har han arbetat mot landsting och offentliga arbetgivare, för att utbilda anställda i interkulturell kommunikation. Farhad´s boktips: ”Mellan klan och stat – Somalier i Sverige” av Per Brinkemo ”Kulturgrammatik” av Gunnar Herlitz ”Tvärkulturella möten” av Carl Martin Alwood & Elsie C Franzén www.umo.se (information på 5 olika språk)

Gunnar Svärd- minska riskbruk av alkohol med PEth?

Hur kan vi minska ohälsa på grund av alkohol? Distriktsläkare Gunnar Svärd berättar om hur man kan använda provet PEth för att uppmärksamma och i många fall minska en för hög alkoholkonsumtion.

All rights reserved