Mattias Damberg om forskning, nära vård och en växlande karriär

Mattias Damberg är allmänläkare, docent och jobbar som överläkare på geriatriken i Västerås. I det här avsnittet berättar han om sitt omväxlande och intressanta arbetsliv, där han hunnit med att forska, vara delägare i en vårdcentral, att som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör leda omställningen till nära vård, för att sen återvända till patienterna i ett nytt sammanhang. Vi pratar om vikten av att forska i primärvård och hur man kan gå till väga för att komma igång. Vi får också exempel på vad omställning till Nära vård kan innebära, och många andra reflektioner från Mattias intressanta arbetsliv.
All rights reserved