Mats Hogmark om motiverande samtal för beteendeförändring

(inspelad hösten 2019) Hur kan man på ett effektivt och icke-dömande sätt stötta patienter till beteendeförändringar, t ex av levnadsvanor? Mats Hogmark är allmänläkare och undervisar i MI, motiverande samtal. I det här avsnittet får vi lära oss mer om metoden och flera konkreta tips att gå vidare med i sitt eget arbete.
All rights reserved