Eva Arvidsson om prioriteringar i primärvård

Vad finns det för riktlinjer för prioriteringar i svensk sjukvård, och hur kan de användas på vårdcentralen? Eva är allmänläkare och forskar på temat. I det här avsnittet delar hon med sig av sin kunskap och intressanta reflektioner. Hur funkar den etiska plattformen för prioriteringar ihop med lagen om vårdgarantin? Vad finns det för konkreta sätt att jobba med prioriteringar på vårdcentralen? Vem ska egentligen bestämma vilka patienter som får går före och vilka som får vänta? Eva ger också tips på var man kan fördjupa sig i prioriteringskunskap.
All rights reserved