Ann Wolmar om våld i nära relationer

Ann Wolmar är socionom med lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. I det här avsnittet får vi ta del av hennes kunskap om olika typer av våld och hur det påverkar hälsan, när man kan ta upp frågan om våldsutsatthet hos patienter och viktiga faktorer att tänka på, som orosanmälan, dokumentation av skador, journalföring mm.
Vi får tips om det omfattande stödmaterial som tagits fram på VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, som hittas på www.valdinararelationer.se och aktuella utbildningar för den som vill lära sig mer.
All rights reserved