Anders Lundqvist om fortbildning och kunskapshantering

Anders Lundqvist är allmänläkare i Kristianstad, ordförande i SFAMs fortbildningsråd och koordinator inom Allmänläkarkonsult Skåne (AKO). Här är ett fullspäckat avsnitt om varför fortbildning behövs, vilka typer av fortbildning som finns och vikten av kollegial dialog. Vad finns det för drivkrafter att ta till sig ny kunskap, hur gör man en fortbildningsplan och hur skapar man en lärande kultur på arbetsplatsen? Anders delar med sig av konkreta tips, bra kunskapskällor, tankar kring kunskapsstyrning och hur vi hanterar osäkerhet.
All rights reserved