Douglas Eby on creation and principles for the Nuka System of Care

Douglas Eby on the creation and principles for the Nuka System of Care in Southcentral Foundation, Alaska Allmänläkaren Douglas Eby är en av grundarna och ledarna av det prisbelönta sjukvårdssystemet i Alaska. Med fokus på relationer, stora investeringar i sin personal och i samarbete med befolkningen har man de senaste 25 åren skapat en hälso- och sjukvård som toppar kvalitetsmätningar, är billigare än andra system och utgår från befolkningens behov. Han berättar hur de gått till väga, hur de satsar på sina sköraste, kontinuerligt förbättringsarbete och mycket mer. Family physician Douglas Eby is one of the founders and leaders of the award-winning health care system in Alaska. Focusing on relationships, large investments in their staff and in close collaboration with the local population, they are providing a health care that is top-ranked in most quality measures, spends less money than other systems and always with their customer-owners’ needs in mind. Dr Eby shares experiences of how this is accomplished, about their care program for the most frail, continuous improvements and much more.
Douglas Eby on the creation and principles for the Nuka System of Care in Southcentral Foundation, Alaska Allmänläkaren Douglas Eby är en av grundarna och ledarna av det prisbelönta sjukvårdssystemet i Alaska. Med fokus på relationer, stora investeringar i sin personal och i samarbete med befolkningen har man de senaste 25 åren skapat en hälso- och sjukvård som toppar kvalitetsmätningar, är billigare än andra system och utgår från befolkningens behov. Han berättar hur de gått till väga, hur de satsar på sina sköraste, kontinuerligt förbättringsarbete och mycket mer. Family physician Douglas Eby is one of the founders and leaders of the award-winning health care system in Alaska. Focusing on relationships, large investments in their staff and in close collaboration with the local population, they are providing a health care that is top-ranked in most quality measures, spends less money than other systems and always with their customer-owners’ needs in mind. Dr Eby shares experiences of how this is accomplished, about their care program for the most frail, continuous improvements and much more.
All rights reserved