Björn Landström om allmänläkares arbetssätt

Ett samtal kring hur praktiknära forskning kan vara utvecklande för verksamheten och bidra till att förbättra arbetsmiljön på din vårdcentral.
All rights reserved