Anna Häger Glenngård och Anders Anell om ersättningsprinciper i primärvården

(inspelat maj 2019) Vad säger forskningen om olika typer av ersättning i primärvård? Anna och Anders har ägnat en stor del av sina forskarliv åt just detta och delar med sig av sina och andras erfarenheter.
All rights reserved